expo tourinfo telefony
577 103 104
mobil 602 530 266
 
 
OMÁN home Rady Programy Historie Mapa Realie počasí

Historie Omán

Historie Omán

Území Ománu bylo obýváno především kočovnými kneny, které se usídlovaly v Ománu již od roku 13 000 před n.l.Ve středověku byla tato oblast důležitá jako místo na cestě spojující Evropu a Východní Asii, která byla zdrojem hedvábí, koření a dalšího orientálního zboží. Z této doby pochází přezdívka Ománu jako" země kadidel". Islám přinesl do Ománu stoupenec Mohameda Amr Ibn Al As okolo r. 630 n.l. z dnešního Damašku. Jeho stoupenci však byli vyhnáni a celé území inklinovalo k Islámu, šířenému z dalšího centra Bagdádu. Nejvýznamějšími historickými památkami jsou stavby pevností Nakhl a Jabrin, které jsou zařazeny na seznamu památek UNESCO. Ve středověku o území nejdříve usilovali Portugalci, kteří přistáli v Ománu v r. 1506 a z Muscatu si vytvořili nejdůležitější námořní základnu pro své lodě v oblasti. Portugalci byli posléze vytlačeni v r. 1650 Ománci, ale celkově převzali v oblasti nejdůležitější vliv Britové, jejichž hlavním zájmem bylo kontrolovat námořní cesty pro jejich lodě do Indie. Ománské království si však zachovalo formální nezávislost a v 18 století ovládalo mimo jiné i Mombasu a Zanzibar. Poslední državou Ománu byla část pobřeží nazvaná Gwadu, které bylo přičleněno k Pakistánu až v r. 1958. V polovině 19. století byl vliv Britů v oblasti narušován častými výpady místních kmenů, které napadaly britské lodě a Britové na oplátku pořádaly výpravy do vnitrozemí. Britové však v zájmu udržení bezpečnosti lodní dopravy v r.1853 uzavřely s místními vládci v celé oblasti dohodu a území bylo známo pod názvem Smluvní Omán. Po 2. světové válce byla dána území autonomie. V roce 1952 nastoupil na trůn otec dnešního sultána Said bin Taimur a vládl podporován britskou vládou až do roku 1970, kdy byl sesazen nekrvavým palácovým převratem současným panovníkem sultánem jehož jméno je sultán Quaboos. Bývalý panovník byl nucen strávit zbytek svého života v luxusním hotelovém pokoji v Londýně. Sultán Quabos přispěl velmi k rozvoji Ománu a svým osvíceneckým panováním se významnou měrou se podílel na současné prosperitě Ománského království.

Náboženství v Ománu

hlavním náboženstvím v Ománu je Islám. Islám je monoteistické náboženství - to znamená ,že uznává jedinného boha - Alláha. V celém světě je asi 1 miliarda muslimů. Vznik Islámu se datuje do počátku 7 století, kdy se kupci Mohamedovi, plným jménem Muhammad bin Abdalláh několikrát zjevil bůh.Tyto zjevení jsou popsány v knize zvané Korán. První zjevení se odehrálo v r. 610 n.l..Tato kniha je základním pilířem muslimské víry a má pro vyznavače Alláha stejný význam jako Bible pro křesťany. Učení Koránu doplňuje tzv. hadíth, což je zpráva popisující život Mohameda. Islám uznává další dvě náboženství : křesťanství a judeismus. Stoupenci těchto náboženství - křesťané a židé jsou označováni jako "lidé knihy", to znamená jako komunity, jimž bylo rovněž určeno prorocké poselství a jejichž víra by měla být respektována a chována v úctě i na územích ovládaných muslimy. Muslimové rovněž věří, že bůh se poprvé zjevil prvnímu člověkovi - Adamovi, patriarchovi Abrahamovi-Ibrahimovi ,a také dalším prorokům, jako je Noe-Núh, David-Dwúd, Mojžíš-Músá, který zvěstoval poselství židům a Ježíš-Ísá, který rozšíl víru mezi křesťany. Na základě výkladu Koránu vznikl soubor pravidel života muslimů - šária, která určuje pravidla správného života a je v některých státech totožná se zákonem. Ale lze říci, že i v muslimských státech, kde šária není jedinným zákonem, se život řídí dle jejich hlavních pravidel. Islám vyžaduje od svých vyznavačů mimo další vykonávat 5 stěžejních povinností : 1 .pronášet šahádu : Vyznávám, že není božstva, kromě Boha a Mohamed je posel boží. 2. salát: to znamená 5 krát denně provést motlidbu - za svítání, v poledne, odpoledne, při západu a večer.3. zakát : dávat almužnu ve výši 1% z příjmu ve prospěch chudých. 4.ramadán - dodržovat každoroční půst v devátém měsíci islámského kalendáře ramadánu. Muslimové by si měli odříci jídlo, pití, kouření a pohlavní život .5.hadždž - vykonat alespoň jednou za život pouť do Mekky, svatého města, kde se konaly zjevení boha Mohamedovi.

Mohamedův život:Mohamed byl původem kupec. Mohamed začal na základě božských zjevení hlásat přechod od více bohů k bohu jedinnému v městě Mekka. Setkal se však s odmítavým postojem jejich obyvatel a byl donucen k odchodu se svými stoupenci do Medíny. Tam však získal se svými stoupenci náboženskou, politickou i vojenskou moc. Teprve poté se vrátil do Mekky, aby ji v roce 630 vojensky ovládl. Když Mohamed zemřel v roce 632, stoupenci Islámu ovládali velkou část Arabského poloostrova a začínali pronikat do Sýrie, Egypta, dalších území Střední Asie a Severní Afriky. Po jeho smrti se těžiště Islámu přeneslo z Medíny do Damašku a rovněž do Bagdádu. Islám se po smrti Mohameda rozdělil na dvě větve: šíity a sunnity. Šítský Islám uznává za vůdce muslimů - imáma pouze toho, kdo odvozuje svůj původ od zetě Mohameda Alího a je manželky Fátimy Mohamedovy dcery. Dá se říci, že více je rozšířený sunnitský Islám, jehož základy jsou postaveny více na dohodě, na Koránu a uznávají kulturní nebo sociální rozdíly. Vznik těchto větví zapříčinilo zvolení za následovníka Mohameda - Abú Bakra, Mohamedova stoupence vlivnými muslimy na rozdíl od přání příznivců zetě Mohameda - Alího, kterého dle jejich názoru Mohamed určil za svého nástupce. Po Alím se vůdcem šíitů stal jeho syn Hasan a potom Hasanův bratr Husein.Centrem šíitského Islámu je v současné době především Irán.

Last Minute


exkluzivní-nadstandartní hotely


exkluzivní-nadstandartní hotely


nejlepší ceny na trhu po celý rok
AMERIKAASIE blízkáASIE dálnáOCEÁNIEOSTROVYAFRIKA
BrazilieDubai BaliAustralieMaledivyBotswana
KubaČínaFilipínyTahitiMauriciusKeňa
MexikoIndieMalaysieN. ZelandSeychelyJihoafrická Republika
VenezuelaOmánKambodžaReunionMaroko
PeruSrílankaSingapurEVROPANamibie
KostarikaThajskoRuskoTanzanie
USAVietnamZimbabwe
Kanada
www.expotour.cz   
služby v Ománu Vám zajistí   
ing. Jana Urbanová - expo tour   
T.Bati 3672, ZLÍN  
tel.: 577 22 22 34 , tel.fax.: 577 10 31 04  
mobil 602 530 266, expotour@expotour.cz  

Omán